Nepárny týždeň

Týždeň 13. 3. – 17. 3. 2023 PONDELOKNázov jedla (Alergény)CenaPolievka1. jedlo2. jedlo3. jedlo UTOROKNázov jedla (Alergény)CenaPolievka1. jedlo2. jedlo3. jedlo STREDANázov jedla (Alergény)CenaPolievka1. jedlo2. jedlo3. jedlo ŠTVRTOKNázov jedla...

Párny týždeň

Týždeň 6. 3. – 10. 3. 2023 PONDELOKNázov jedla (Alergény)CenaPolievka1. jedlo2. jedlo3. jedlo UTOROKNázov jedla (Alergény)CenaPolievka1. jedlo2. jedlo3. jedlo STREDANázov jedla (Alergény)CenaPolievka1. jedlo2. jedlo3. jedlo ŠTVRTOKNázov jedla...